Абай және қазіргі заман: зерттеулер жинағы

1

 

Абай және қазіргі заман: зерттеулер жинағы
Авторлар: Ахметов, З.

Бұл жинақ Қазақстан ғалымдарының Абай шығармашылығына арналған соңғы жылдар ішіндегі зерттеулерінен құрастырылды.