Шығармалар. Екі томдық. 1 том

1

Шығармалар. Екі томдық. 1 том

Авторлар: Абай

Абайдың екі томдық шығармаларының бірінші томына өлеңдері кірді.