Шығармаларының бір томдық толық жинағы

1

Шығармаларының бір томдық толық жинағы
Авторлар: Абай

Ұлы ақынымыз Абайдың бұл толық жинағына көпшілікке мәлім жырларымен бірге соңғы кезде табылған өлеңдері енгізілген. Кітапқа ақынның замандастарымен әркезде түскен суреттері және сол замандастарының естеліктері берілді.